Verenigingswerk

Verenigingswerk zet (branche)organisaties in hun kracht op het gebied van belangenbehartiging, kennisdelen en constructieve netwerken. Verenigingsprofessional Lilian van Zandbrink werkt samen met u aan:


Tweede Kamer Statenpassage

Belangenbehartiging in Den Haag en Brussel

In Den Haag en Brussel kunt u de ambtelijke en politieke instellingen informeren over uw belang in het maatschappelijke veld. Met inachtneming van wat hen bezighoudt.

U brengt en haalt er relevante informatie over bestaande of op handen zijnde wetgeving. En zorgt ervoor dat de besluitvormers daadwerkelijk uw belangen ter harte nemen.

Kennis delen = beïnvloeden Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u zich in dit vak (verder) kan bekwamen.

• Belangenbehartiging…


Aedes Netwerk Energiebesparing

Leden- en Verenigingszaken

Om in- en extern inspraak te creëren, is draagvlak bij uw achterban voor de inzet essentieel. Zonder dat geen verbinding en geen effectieve belangenbehartiging.

Op basis van oprechte interesse, feiten en cijfers, een transparante lobby en een goede timing is echter iedere verbinding tussen Vereniging en achterban op beleid te maken.

Verbinden van belangen Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u uw eigen netwerk kunt uitbouwen tot duurzame relaties.

Bestendige relaties…


academia politicas_200pix

Oefening baart kunst

Belangenbehartiging is een ambacht dat eigen is te maken. Vergroot uw praktische kennis over bijvoorbeeld monitoring van de Haagse agenda, opbouw van relevante netwerken bij overheid en politiek, constructief ledencontact en over de yin en yang van communicatie en lobby.

Trainen = versterken Verenigingswerk deelt graag haar kennis, ervaring en enthousiasme zodat u uw organisatie efficienter en effectiever kunt maken.

• Kennisdelen en -verrijken…