Verenigingswerk

Verenigingsprofessional Lilian van Zandbrink werkt graag samen met u aan:


Tweede Kamer Statenpassage

Belangenbehartiging in Den Haag en Brussel

In Den Haag en Brussel kunt u de ambtelijke en politieke instellingen informeren over uw belang in het maatschappelijke veld. Met inachtneming van wat hen bezighoudt.

U brengt en haalt er relevante informatie over bestaande of op handen zijnde wetgeving. En zorgt ervoor dat de besluitvormers daadwerkelijk uw belangen ter harte nemen.

Kennis delen = beïnvloeden Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u zich in dit vak (verder) kan bekwamen.

• Belangenbehartiging…


Aedes Netwerk Energiebesparing

Leden- en Verenigingszaken

Om in- en extern inspraak te creëren, is draagvlak bij uw achterban voor de inzet essentieel. Zonder dat geen verbinding en geen effectieve belangenbehartiging.

Op basis van oprechte interesse, feiten en cijfers, een transparante lobby en een goede timing is echter iedere verbinding tussen Vereniging en achterban op beleid te maken.

Verbinden van belangen Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u uw eigen netwerk kunt uitbouwen tot duurzame relaties.

Bestendige relaties…


academia politicas_200pix

Oefening baart kunst

Belangenbehartiging is een ambacht dat eigen is te maken. Vergroot uw praktische kennis over bijvoorbeeld monitoring van de Haagse agenda, opbouw van relevante netwerken bij overheid en politiek, constructief ledencontact en over de yin en yang van communicatie en lobby.

Trainen = versterken Verenigingswerk deelt graag haar kennis, ervaring en enthousiasme zodat u uw organisatie efficienter en effectiever kunt maken.

 

• Kennisdelen en -verrijken…


Lilian van Zandbrink Verenigingswerk merkt op:
Tientallen miljoenen kinderen wereldwijd zullen nooit naar school gaan
onderwijs kinderen wereldwijd

Precies om deze feiten nooit normaal te gaan vinden, hoor ik mezelf heel vaak zeggen dat ‘wij blanke, in het westen geboren en doorgaans behoorlijk opgeleide mensen van de luxe niet meer weten hoe bevoorrecht we zijn’.

Ondanks significante verbeteringen zijn er nog steeds miljoenen kinderen die niet naar school gaan en dat ook nooit zullen doen. De problematiek situeert zich vooral in West- en Centraal-Afrika, waar “een kind op vijf nooit de binnenkant van een klaslokaal zal zien”.
Dat blijkt uit een aantal rapporten van UNICEF en het UNESCO-instituut voor Statistiek die werden gepubliceerd naar aanleiding van de Dag van het Afrikaanse Kind op 16 juni.

De voorbije jaren stagneerde de vooruitgang die gemaakt werd om meer kinderen op de schoolbanken te krijgen. Meer dan 30 miljoen kinderen van schoolgerechtigde leeftijd hebben nog altijd geen toegang tot onderwijs. Het probleem is het grootst in West- en Centraal-Afrika, maar ook in Zuid- en West-Azië gaan heel wat kinderen niet naar school. Miljoenen anderen begonnen veel te laat met het volgen van onderwijs, anderen moesten te vroeg uitstappen.

Lees verder…