Verenigingswerk

Verenigingswerk helpt (branche)organisaties draagvlak te creëren zodat leden de toegevoegde waarde blijven zien. Verenigingsprofessional Lilian van Zandbrink werkt samen met u aan:

verenigingswerk lobby belangenbehartiging netwerken public affairs pa ledenzaken training

 

Belangenbehartiging in Den Haag en Brussel

In Den Haag en Brussel kunt u de ambtelijke en politieke instellingen informeren over uw belang in het maatschappelijke veld. Met inachtneming van wat hen bezighoudt.

U brengt en haalt er relevante informatie over bestaande of op handen zijnde wetgeving. En zorgt ervoor dat de besluitvormers daadwerkelijk uw belangen ter harte nemen.

Kennis delen = beïnvloeden
Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u zich in dit vak (verder) kunt bekwamen.

• Kies voor een gedegen belangenbehartiging…

verenigingswerk lobby belangenbehartiging netwerken public affairs pa ledenzaken training

 

Verbinding en draagvlak

Om extern inspraak te creëren, is draagvlak bij uw achterban voor de inzet essentieel. Zonder dit draagvlak geen verbinding met overheid en politiek en daardoor geen effectieve belangenbehartiging.

Op basis van een transparante inzet, feiten en cijfers en een goede timing is echter iedere verbinding tussen uw belang en overheidsbeleid te maken.

Verbinden van belangen
Verenigingswerk zet graag haar kennis en ervaring in zodat u deze verbinding kunt aangaan met uw eigen netwerk én kunt komen tot in- en externe duurzame relaties.

Lees meer over het bouwen aan bestendige relaties…

Verenigingswerk voor: belangenbehartiging - lobby - public affairs - ledenzaken - netwerken - trainingen

 

Training: oefening baart kunst

Belangenbehartiging is een ambacht dat eigen is te maken.

Vergroot uw praktische kennis over bijvoorbeeld monitoring van de Haagse agenda, opbouw van relevante netwerken bij overheid en politiek, een constructief ledencontact, de ‘ins and outs’ van public affairs en over de yin en yang van communicatie en lobby.

Trainen = versterken
Verenigingswerk deelt graag haar kennis, ervaring en enthousiasme zodat u uw organisatie efficiënter en effectiever kunt maken.

• Kies voor een training over kennis delen en verrijken…