Verenigingswerk

Voor (professionals werkzaam bij) brancheorganisaties,
beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties.

Verenigingswerk brengt de belangen van mensen en organisaties samen. Zodat zij meer waarde creëren voor elkaar en hun omgeving.

Is inzetbaar op tijdelijke basis. Als interimmer, als adviseur, als dagvoorzitter, als trainer.

Deelt kennis en kunde en zorgt dat deze geborgd wordt.

Verenigingswerk maakt werk van uw belang.

Expertise

Biedt professionele kennis en praktische ervaring.

[] Belangenbehartiging / Public Affairs

[] Issuesmanagement / Omgevingsbeïnvloeding

[] Bouwen en onderhouden van professionele netwerken

[] Strategisch samenwerken

[] Bestuurssecretaris; Netwerksecretaris

[] Modereren van bijeenkomsten / Dagvoorzitterschap

Diensten
<