Verenigingswerk

Voor (professionals werkzaam bij) brancheorganisaties, beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties.

Verenigingswerk helpt uw organisatie op tijdelijke basis. Verenigingswerk deelt in één of enkele dagdelen haar professionele kennis en praktische ervaring.

Maakt werk van uw belang als interimmer of trainer in:

  • Belangenbehartiging / Public Affairs
  • Issuesmanagement / Omgevingsbeinvloeding
  • Professionele netwerken
  • Strategisch samenwerken
  • Bestuurszaken
  • Procesbegeleiding / Dagvoorzitterschap

Fietser van Ziel

1 april 2018|

Dit is een blog over de liefde voor het fietsen. De liefde voor het fietsen van mijn moeder, van Van Raam, van Wielrenschool en van alle mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten die fietsen voor zichzelf. En tegen alle beperkingen van lijf en leden in. Omdat ze er zo ontiegelijk gelukkig van worden. Dit gaat over de liefde voor het fietsen in al haar eenvoud: diep verankerd in de ziel omdat je dood ongelukkig wordt als je niet naar buiten kunt. Zo'n grote liefde dat de acceptatie van de driewieler ondergeschikt raakt aan de wil om te kunnen fietsen. Om zelfstandig en mobiel te kunnen zijn. Want, reality check, zo geeft Jurgen een aantal keer aan: niemand, echt niemand koopt vrijwillig een driewieler. Dat doe je alleen als je ergens in beperkt wordt.

Pitch

28 maart 2018|

"Maar wàt doe je dan precies?" Een terechte vraag van deze collega zzp'er. Het [...]