Verenigingswerk

Voor (professionals werkzaam bij) brancheorganisaties,
beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties.

Verenigingswerk brengt de belangen van mensen en organisaties samen. Zodat zij meer waarde creëren voor elkaar en hun omgeving.

Is inzetbaar op tijdelijke basis. Als interimmer, als adviseur, als dagvoorzitter, als trainer.

Deelt kennis en kunde en zorgt dat deze geborgd wordt.

Verenigingswerk maakt werk van uw belang.

Expertise

Biedt professionele kennis en praktische ervaring.

[] Belangenbehartiging / Public Affairs

[] Issuesmanagement / Omgevingsbeïnvloeding

[] Bouwen en onderhouden van professionele netwerken

[] Strategisch samenwerken

[] Bestuurszaken

[] Modereren van bijeenkomsten / Dagvoorzitterschap

Diensten

Dubbel

25 januari 2019|

Als liefhebber van de democratie. Waar de mening van de burger kan klinken en serieus wordt genomen. Als iemand die ons openbaar bestuur op zijn merites weet te waarderen. Die iemand zit een beetje dubbel in het fenomeen ‘politiek’. Als in: onze parlementaire democratie.

Omgevingsbewustzijn

5 november 2018|

De omgeving als vertrekpunt is essentieel. Een noodzakelijke voorwaarde voor iedere belangenbehartiger om in beeld te hebben. Maar het hoofdveld is en blijft het aller belangrijkste domein waarop je schaakt. Op het hoofdveld der vereniging spelen namelijk jouw leden. Zonder hen geen mandaat om wat dan ook elders te verkondigen.