Verenigingswerk

Voor (professionals werkzaam bij) brancheorganisaties, beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties.

Verenigingswerk helpt uw organisatie op tijdelijke basis.

Verenigingswerk deelt in één of enkele dagdelen haar professionele kennis en praktische ervaring.

Interim of Trainingen op het gebied van:

  • Belangenbehartiging / Public Affairs
  • Issuesmanagement / Omgevingsbeinvloeding
  • Professionele netwerken
  • Strategisch samenwerken
  • Bestuurszaken
  • Procesbegeleiding / Dagvoorzitterschap

Wij maken werk van uw belang.

Verenigingsmens blogt met enige regelmaat

Lilian van Zandbrink Verenigingswerk

Groeispurts

26 november 2017|

Een week achter de rug vol mooie mensen en activiteiten. Met daarin zowel maatschappelijke als [...]

Interim Bij korte en middel langlopende trajecten. Verenigingswerk helpt uw organisatie op tijdelijke basis. Bijvoorbeeld als Public Affairs professional. Of bij het vormgeven van uw relatiebeheer. Maar ook als secretaris van bestuur of platform. Verenigingswerk zet hierbij in op het duurzaam borgen van de ingebrachte kennis.

Trainingen van één / twee dagen of dagdelen. Verenigingswerk deelt in één of enkele dagdelen haar professionele kennis en praktische ervaring. Met passie en energie. Als trainer. Als begeleider van een brainstorm dan wel een werksessie. Vanzelfsprekend worden deze sessies qua inhoud en vorm afgestemd op uw organisatie.

Lilian van Zandbrink – Verenigingsprofessional. Aangenaam! Ik ben Lilian van Zandbrink en de drijvende kracht achter Verenigingswerk. Vanuit Verenigingswerk help ik brancheverenigingen, beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties draagvlak creëren zodat diens leden / partners de toegevoegde waarde blijven ervaren.