Verenigingswerk

Voor (professionals werkzaam bij) brancheorganisaties,
beroepsverenigingen en strategisch samenwerkende organisaties.

Verenigingswerk brengt de belangen van mensen en organisaties samen. Zodat zij meer waarde creëren voor elkaar en hun omgeving.

Is inzetbaar op tijdelijke basis. Als interimmer, als adviseur, als dagvoorzitter, als trainer.

Deelt kennis en kunde en zorgt dat deze geborgd wordt.

Verenigingswerk maakt werk van uw belang.

Expertise

Biedt professionele kennis en praktische ervaring.

[] Belangenbehartiging / Public Affairs

[] Issuesmanagement / Omgevingsbeïnvloeding

[] Bouwen en onderhouden van professionele netwerken

[] Strategisch samenwerken

[] Bestuurszaken

[] Modereren van bijeenkomsten / Dagvoorzitterschap

Diensten

Omgevingsbewustzijn

5 november 2018|

De omgeving als vertrekpunt is essentieel. Een noodzakelijke voorwaarde voor iedere belangenbehartiger om in beeld te hebben. Maar het hoofdveld is en blijft het aller belangrijkste domein waarop je schaakt. Op het hoofdveld der vereniging spelen namelijk jouw leden. Zonder hen geen mandaat om wat dan ook elders te verkondigen.

Dagvoorzitter. Gespreksleider. Moderator.

10 juni 2018|

In twee dagen de fijne kneepjes leren én oefenen van het modereren van een bijeenkomst. Als dagvoorzitter of als gespreksleider. Die training volgde ik deze week. En Wat Een Genoegen Was Dat. Met grote dank aan Kim Coppes en Jan-Jaap in der Maur van Leren Modereren. Wat hebben beiden ons hard laten werken. En veel, heel veel laten oefenen.