Interim

Bij korte en middel langlopende trajecten

Verenigingswerk helpt uw organisatie op tijdelijke basis. Bijvoorbeeld als Public Affairs professional. Of bij het vormgeven van uw relatiebeheer. Maar ook als secretaris van bestuur of platform.

Verenigingswerk zet hierbij in op het duurzaam borgen van de ingebrachte kennis. Zodat u als opdrachtgever uiteindelijk zelf effectiever en efficiënter aan de slag kan.

kies voor interim
Verenigingswerk Samen werken aan

Trainingen

Van één / twee dagen of dagdelen

Verenigingswerk deelt in één of enkele dagdelen haar professionele kennis en praktische ervaring. Met passie en energie.

Als trainer. Als begeleider van een brainstorm dan wel een werksessie.

Vanzelfsprekend worden deze sessies qua inhoud en vorm afgestemd op uw organisatie.

kies voor training
Verenigingswerk Belangenbehartiging Ledenbinding