Belangenbehartiging / Public Affairs

Verenigingswerk werkt met u samen aan de positionering van uw belangen bij overheid en politiek in Den Haag. Hoe wordt u zichtbaar in het openbaar bestuur?  Hoe draagt u bij aan een constructieve meningsvorming? En hoe creëert u draagvlak over uw organisatie bij deze ambtelijke en politieke instellingen? Ik help u bij het inventariseren en prioriteren van de onderwerpen die relevant zijn. En bij het verbinden ervan met de besluitvormers in Den Haag.

Verenigingswerk Samen werken aan

Bestuurlijke zaken

Verenigingswerk is op haar plaats als voorzitter of secretaris. Bijvoorbeeld als secretaris van bestuur of platform schakel ik met plezier tussen inhoud, proces en relatiebeheer. Mét oog voor de in – en externe omgeving. En gericht op de verbinding met de achterban. De voorbereiding van vergaderingen, verslaglegging en monitoring van opvolging van acties behoort vanzelfsprekend tot de taken.

Procesbegeleiding / Dagvoorzitterschap

Doelgericht en energiek. Richting geven aan de inhoud. En met oog voor de aanwezige belangen en personen. Zo begeleid ik graag een proces dat vraagt om voortgang en resultaat. Bijvoorbeeld door het technisch voorzitten van een vergadering. Als dagvoorzitter bij een bijeenkomst. Of bij het begeleiden van samenwerkende organisaties. Ik denk met u mee over de opbouw van uw programma.

Samenwerken aan