Werkwijze Trainingen

Issuesmanagement

De voorstelling die de buitenwereld heeft bij feiten, is bij meningsvorming dominanter dan de feiten zelf. De training Issuesmanagement richt zich op die voorstelling van anderen bij uw belangen. Issuesmanagement wordt door organisaties ingezet om te anticiperen op de wereld om hen heen. Anticiperen op brandende kwesties die het vertrouwen in uw organisatie kunnen schaden. Of juist werken aan een positieve reputatie. Het is langetermijnbeleid.

Waar ik u bij kan helpen, dat is het herkennen van issues. En het herkennen van de impact die issues hebben op uw organisatie en reputatie. Het duiden van die buitenwereld.

En het maken van een plan van aanpak. Hoe positioneert u uw organisatie? En hoe beheert u het proces?

Professionele netwerken

Tijdens de training Netwerken krijgt u grip op effectief netwerken en leert u onder andere over:

  • Principes en kenmerken van succesvol netwerken.
  • Inventariseren van uw netwerk en bepalen hoe u dit vanuit een heldere doelstelling kunt ontginnen.
  • Professionele netwerken opbouwen en onderhouden.
  • Contact leggen en persoonlijke presentatie.
  • Meerwaarde creëren voor de ander en uzelf (win-win situaties).
  • Netwerken in een digitale omgeving.

Netwerken draait om het bouwen en onderhouden van duurzame zakelijke verbindingen. Verbindingen met wederzijdse waarde. U dient daartoe duidelijk te kunnen maken wat u te bieden heeft. En het inzicht en de technieken te hebben om de kwaliteit van u netwerk te vergroten.

Verenigingswerk kennisdelen over

Belangenbehartiging / Public Affairs

Hoe lopen de hazen in politiek en ambtelijk Den Haag? Hoe verloopt de politieke besluitvorming in Den Haag?

En hoe en wanneer verbindt u het meest doelmatig uw belangen aan dat van het openbaar bestuur en de spelers daarbinnen? Wat kunt u doen om uw belang voor het voetlicht te brengen en te verbinden met het maatschappelijk belang?

Nadere informatie over Inhoud – Resultaat – Investering -> 

Verenigingswerk kennisdelen over

Strategisch samenwerken

Zoekt u een nauwere samenwerking met uw stakeholders? Dan is deze training van toepassing. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Niet voor niets een vaak gebezigd spreekwoord.

Samenwerken is het evenwicht zoeken tussen de voor- en de nadelen van alleen of gezamenlijk de actie aangaan. Van korte en lange termijn resultaten. Tussen autonoom zijn in je beslissingen en handelen. En het slagvaardiger worden door samen op te trekken.

Nadere informatie over Inhoud – Resultaat – Investering ->

Verenigingswerk kennisdelen over